W dniach 20-23 września 2016 roku

zapraszamy na

II Konferencję Matematyczno-Informatyczną

„Congressio-Mathematica”

organizowaną przez

uwm Katedrę Analizy Zespolonej
Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
ur
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski


Honorowy Patronat nad tegoroczną konferencją objęli:
uwm JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
ur JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

II Konferencja "Congressio Mathematica" odbędzie się w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym "Kormoran" w Mierkach (k/Olsztynka) w dniach 20-23 września 2016 roku.


Zakres konferencji

W ramach konferencji planowane są sekcje tematyczne: analiza zespolona, analiza funkcjonalna, informatyka, dydaktyka matematyki, historia matematyki i inne.


Organizatorzy pozostają otwarci na propozycje uczestników utworzenia innych sekcji.


Mówcy plenarni:
  Richard Fournier - Université de Montréal
  Marek Golasiński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Leopold Koczan - Politechnika Lubelska
  Piotr Liczberski - Politechnika Łódzka
  Julian Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  Witold Łukaszewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Maria Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Oleksandr Provotar - Uniwersytet Rzeszowski
  Stephan Ruscheweyh - Universität Würzburg
  Dov Bronisław Wajnryb - Politechnika Rzeszowska


***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)