Platforma Matematyczna „Congressio-Mathematica” zaprasza na

III Konferencję Matematyczno-Informatyczną

„Congressio-Mathematica”


organizowaną w dniach 27-29 września 2017 przez
ur Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
uwm Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
 ur   Politechnikę Łódzką
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Konferencja  odbędzie się w Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 27-29 września 2017 roku w budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (CIiTWT-P).

centrum centrum2
Zakres konferencji

W ramach konferencji planowane są sekcje: : matematyczna, informatyczna, historii matematyki i dydaktyka matematyki .

Organizatorzy pozostają otwarci na inne propozycje uczestników. Nowa sekcja tematyczna może być utworzona przy zebraniu przynajmniej 5 referatów z danej tematyki.


Prezentacje i streszczenia

Na konferencji będzie możliwość wygłoszenia wykładu 45-50 minut lub referatu 20-25 minut (ilość ograniczona) lub przedstawienia posteru (bez ograniczeń). 

Podstawowym językiem konferencji jest język polski, ale referaty i postery mogą  być prezentowane również w  języku angielskim. 

Ze względu na ramy czasowe konferencji zgłoszone referaty mogą być przesunięte na Sesję Posterową, o czym powiadomimy zainteresowanych.

Stresczenia referatów/posterów nie przekraczających jednej strony (format streszczenia pobierz) prosimy przesyłać (w wersji elektronicznej) na adres e-mail: konf_mat@ur.edu.pl 


Rejestracja

Udziału w konferencji można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online  (aby przekierować do strony rejestracji kliknij tutaj ). 

UWAGA!
Aby  udział w konferencji i oraz streszczenia referatów i posterów były zamieszczone w materiałach konferencyjnych należy je przesłać  najpóźniej do 10 września 2017.  

Publikacje pokonferencyjne

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość złożenia swoich artykułów w  czasopismach naukowych (zgodnych z ich profilem), które wyraziły chęć współpracy: w zakresie informatyki oraz nauk technicznych - Technical Sciences (Lista B MNiSW - 11 pkt.) oraz w zakresie matematyki - Journal of Applied Analysis (Lista B MNiSW - 9 pkt.). Język artykułu zgodny z wymaganiami czasopism. Przesłane artykuły podlegać będą standardowemu procesowi recenzji wydawniczej zgodnie z wymogami redakcji. W przypadku przyjęcia do druku będą one publikowane w bieżących numerach obydwu czasopism. Do artykułu można dołączyć propozycję dwóch recenzentów. 

Artykuły można wysyłać po dokonaniu rejestracji oraz opłaty konferencyjnej, nie później niż do 31.12.2017r.


(powrót do początku)

Copyright © 2017; Projekt: UR -J.Dziok & SzablonyStron.org