Platforma Matematyczna „Congressio-Mathematica” zaprasza na

VII Konferencję Matematyczno-Informatyczną

„Congressio-Mathematica”


organizowaną w ośrodku "Revita" nad Soliną (dawniej "Jawor") w dniach 24-27 października 2021 roku przez: 
ur Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Matematyki
uwm Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
 ur   Politechnikę Łódzką
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 PL   Politechnikę Lubelską
Wydział Mechaniczny
oraz
ur Stowarzyszenie
Congressio-Mathematica
.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w ośrodku  "Revita" nad Soliną (dawniej "Jawor")  w dniach 24-27 października 2021 .

Uwaga!

Z uwagi na zainteresowanie umożliwiamy udział w konferencji również  w trybie zdalnym.

 

Zakres konferencji 

W ramach konferencji planowane są sekcje: : matematyczna, informatyczna oraz historii i dydaktyki matematyki.

Organizatorzy pozostają otwarci na inne propozycje uczestników. Sekcja tematyczna może być utworzona przy zebraniu przynajmniej 5 referatów/wykładów z danej tematyki.


Prezentacje

Na konferencji będzie możliwość wygłoszenia wykładu 40 minut, referatu 20-25 minut (ilość ograniczona) lub przedstawienia posteru (bez ograniczeń). 

Podstawowym językiem konferencji jest język polski, ale referaty i postery mogą  być prezentowane również w  języku angielskim. 

Streszczenia referatów/posterów nie przekraczających jednej strony (format streszczenia pobierz) prosimy przesyłać (w wersji elektronicznej) na adres e-mail: konf_mat@ur.edu.pl 

UWAGA! Aby  streszczenia referatów i posterów były zamieszczone w materiałach konferencyjnych należy je przesłać  do 15 października 2021 roku.   

UWAGA! Osoby uczestniczące w trybie online będą mogły zgłaszać postery (bez ograniczeń), natomiast odczyty będą przyjmowane w miarę wolnych terminów.

Rejestracja

Udziału w konferencji można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  


(powrót do początku)

Copyright © 2017; Projekt: UR -J.Dziok & SzablonyStron.org