Platforma Matematyczna „Congressio-Mathematica” zaprasza na

IX Konferencję Matematyczno-Informatyczną

„Congressio-Mathematica”


organizowaną w ośrodku "Revita" nad Soliną (dawniej "Jawor") w dniach 24-27 września 2023 roku przez:
ur Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Matematyki
 PL   Politechnikę Lubelską
Wydział Mechaniczny
uwm Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
 ur   Politechnikę Łódzką
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
oraz
ur Stowarzyszenie
Congressio-Mathematica 

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w ośrodku  "Revita" nad Soliną (dawniej "Jawor")  w dniach 24-27 września 2023 .


 

Zakres konferencji 

W ramach konferencji planowane są sekcje: : matematyczna, informatyczna oraz historii i dydaktyki matematyki.

Organizatorzy pozostają otwarci na inne propozycje uczestników. Sekcja tematyczna może być utworzona przy zebraniu przynajmniej 5 referatów/wykładów z danej tematyki.


Prezentacje

Na konferencji będzie możliwość wygłoszenia wykładu 40 minut, referatu 20-25 minut (ilość ograniczona) lub przedstawienia posteru (bez ograniczeń). 

Podstawowym językiem konferencji jest język polski, ale referaty i postery mogą  być prezentowane również w  języku angielskim. 

Streszczenia referatów/posterów nie przekraczających jednej strony (format streszczenia pobierz) prosimy przesyłać (w wersji elektronicznej) na adres e-mail: congressio_mathematica@pollub.pl.

UWAGA! Aby  streszczenia referatów i posterów były zamieszczone w materiałach konferencyjnych należy je przesłać  do 10 września 2023 roku.   

Rejestracja

Udziału w konferencji można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  


(powrót do początku)

Copyright © 2017; Projekt: UR -J.Dziok & SzablonyStron.org