A


W dniach 20-23 września 2018 roku

zapraszamy na

IV Konferencję Matematyczno-Informatyczną

„Congressio-Mathematica”

organizatorzy

uwm Katedra Analizy Zespolonej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ur
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski
oraz
   ur   Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

  IV Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio-Mathematica” - zadanie finansowane w ramach umowy 896/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Honorowy Patronat nad tegoroczną konferencją objęli:
uwm JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
ur JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
Partonat medialny:
uwm Telewizja Kortowo

IV Konferencja "Congressio-Mathematica" odbędzie się w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym "Kormoran" w Mierkach (k/Olsztyna) w dniach 20-23 września 2018 roku.


Zakres konferencji

W ramach konferencji planowane są sekcje tematyczne: analiza zespolona, analiza funkcjonalna, informatyka, dydaktyka matematyki, historia matematyki i inne.


Organizatorzy pozostają otwarci na propozycje uczestników utworzenia innych sekcji.


Wykłady potwierdzili:
  Rosihan M. Ali - Universiti Sains Malaysia (Malezja)
  Vasudeva Rao Allu - Indian Institute of Technology Kharagpur (Indie)
  Józef Banaś - Politechnika Rzeszowska
  Stanisław Domoradzki - Uniwersytet Rzeszowski
  Richard Fournier - Université de Montréal (Kanada)
  Marek Golasiński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Janne Heittokangas - University of Eastern Finland (Finlandia)
  Jan Jakóbowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Leopold Koczan - Politechnika Lubelska
  Krzysztof Kołowrocki - Akademia Morska w Gdyni
  Piotr Liczberski - Politechnika Łódzka
  Julian Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  Witold Łukaszewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Miodrag Mateljević - University of Belgrade (Serbia)
  Maria Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Dariusz Partyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Oleksandr Provotar - Uniwersytet Rzeszowski
  Jouni Rättyä - University of Eastern Finland (Finlandia)
  David Shoikhet - Holon Institute of Technology (Izrael)
  Young Jae Sim - Kyungsung University (Republika Korei)
  Ewa Swoboda - Uniwersytet Rzeszowski
  Derek K. Thomas - Swansea University (Wielka Brytania)
  Nikola Tuneski - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia)
  Dov Bronisław Wajnryb - Politechnika Rzeszowska
  Józef Zając - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie


***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)