IX Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”


Rejestracja zakończona!

Poniżej są podane linki do obrad konferencyjnych  (online)

  • obrady konferencyjne - dzień pierwszy (niedziela)
  • obrady konferencyjne - dzień drugi (poniedziałek)
  • obrady konferencyjne - dzień trzeci (wtorek)

 Lista uczestników     

Nazwisko:

Imię:

Nazwa uczelni:

Błaszczyk

Piotr

Uniwersytet Pedagogiczny

Chudziak

Małgorzata

Uniwersytet Rzeszowski

Chudziak

Jacek

Uniwersytet Rzeszowski

Dems-Rudnicka

Katarzyna

Politechnika Łódzka

Długosz

Renata

Politechnika Łódzka

Domoradzki

Stanisław

Uniwersytet Rzeszowski

Dziok

Jacek

Uniwersytet Rzeszowski

Hryniv

Rostyslav

Uniwersytet Rzeszowski

Jastrzębski

Piotr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jóźwik

Izabela

Politechnika Łódzka

Kanas

Stanisława

Uniwersytet Rzeszowski

Kowalczyk

Bogumiła

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lecko

Adam

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Liczberski

Piotr

Politechnika Łódzka

Lindner

Monika

Politechnika Łódzka

Lipińska

Violetta

Politechnika Łódzka

Łopuszański

Ołeh

Uniwersytet Rzeszowski

Maciocha

Piotr

Uniwersytet Rzeszowski

Marchwicki

Jacek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mincheva-Kaminska

Svetlana

Uniwersytet Rzeszowski

Partyka

Dariusz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Petiurenko

Anna

Uniwersytet Pedagogiczny

Piejko

Krzysztof

Politechnika Rzeszowska

Sokół

Janusz

Uniwersytet Rzeszowski

Szpila

Anna

Uniwersytet Rzeszowski

Terepeta

Małgorzata

Politechnika Łódzka

Trąbka-Więcław

Katarzyna

Politechnika Lubelska

Trojnar-Spelina

Lucyna

Politechnika Rzeszowska

Trybucka

Edyta

Uniwersytet Rzeszowski

Wachowicz

Artur

Politechnika Łódzka

Waniurski

Piotr

Politechnika Lubelska

Wiśniowska-Wajnryb

Agnieszka

Politechnika Rzeszowska

Witowicz

Paweł

Politechnika Rzeszowska

Zając

Józef

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Zaprawa

Paweł

Politechnika Lubelska

Zarichnyy

Mykhaylo

Uniwersytet Rzeszowski

              


Uwaga!
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez Rektora z siedzibą: Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów;
•    Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ur.edu.pl;
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji;
•    Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
•    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
•    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym;
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;
•    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
•    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

a.

(powrót do początku)

Copyright © 2017; Projekt: UR -J.Dziok & SzablonyStron.org