Seminaria "Congressio-Mathematica"
********************************************
Zapraszamy na 

brakLink do spotkania : kliknij tutaj

*******************************************************************

Seminaria archiwalne:
 • 17 maja 2023 roku, godz. 16.00-17.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  dr Renata Długosz, „Uogólnienie problemu Fekete-Szegő na funkcje i odwzorowania w Cn "
 • 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, sala 266 B2
  dr Edyta Trybucka, "Wybrane własności topologiczne rodzin bavrinowskich " 

 • 16 marca 2023 roku, godz. 12.00-13.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  dr Olga Rovenska, "Extremal problems for linear methods of summation of Fourier series"

 • 6 marca 2023 roku, godz. 12.00, sala 266 B2
  prof.dr hab. Ołeh Łopuszański, "HS-Analityczność w przestrzeniach Gaussa-Hilberta"

 • 8 grudnia 2022 roku, godz. 12.00-13.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  mgr. inż. Anna Futa, Politechnika Lubelska, „Nierówności typu Schwarza dla odwzorowań harmonicznych koła jednostkowego unormowanych na brzegu"

 • 10 listopada 2022 roku, godz. 12.00-13.30
  dr Anna Szpila , "Ocena efektów uczenia się po pierwszym semestrze studiów na kierunku matematyka
  prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w latach 2019 – 2022. Porównanie. "

 • 27 października 2022 roku, godz. 12.00-13.30
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, "Funkcje o ograniczonej rotacji brzegowej"

 • 13 października 2022 roku o godz. 12.00.
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, "Pochodna Schwarza"

 • 2 czerwca 2022 roku o godz. 13.30-15.00 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  mgr Maciej Parol, KUL „Przedłużenia holomorficzne iloczynu Hadamarda funkcji holomorficznych ”

 • 19 maja 2022 roku o godz. 13.30
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR, O współczynnikach pewnych p-listnych funkcji gwiaździstych

 • 21 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00
  prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Oszacowania najlepszych przybliżeń na interpolacyjnych przestrzeniach Besova

 • 24marca 2022 roku, godz. 14.00
  dr Anna Szpila , "O nauczaniu matematyki na kierunkach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych
  w kontekście przygotowania matematycznego absolwentów szkół ponadpodstawowych"

 • 10 marca 2022 (czwartek), godz. 14.00
  dr Edyta Trybucka, Problem dziedziczenia majoryzacji modułowej przez operator Temljakova w wybranych rodzinach Bavrina

 • 2 września 2021 roku o godz. 12.00 w sali w sali 250 (B2)
  dr inż. Renata Długosz (Politechnika Łódzka), Some results of Fekete-Szego type for Bavrin's families of holomorphic functions in Cⁿ

 • 10 czerwca 2021 roku (czwartek), godz. 12:00 -- 14:30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  dr hab. Paweł Zaprawa, prof. PL, Wykład: Nierówności współczynnikowe dla funkcji schwarzowskich

 • 9 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach analitycznych ograniczonych w kole jednostkowym

 • 29 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR Wykład: Problemy otwarte w teorii funkcji harmonicznych

 • 25 marca 2021 roku (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  prof. dr hab. Ołech Łopuszański Wykład: Przestrzenie funkcji analitycznych nieskończenie wielu zmiennych zespolonych

 • 11 marca 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Klasy funkcji harmonicznych definiowane przez splot i podporzadkowanie  (cd.)

 • 25 lutego 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30, 
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Klasy funkcji harmonicznych definiowane przez splot i podporzadkowanie 

 • 28 lutego 2019, III Mini Workshop z Funkcji Analitycznych

 • 30 majaa 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Zbiory dualne w przestrzeni funkcji harmonicznych

 • 16 maja 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład:  O warunkach na gwiaździstość funkcji wielolistnych

 • 11 kwietnia 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Funkcje harmoniczne ze skorelowanymi współczynnikami (cd.)

 • 28 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Funkcje harmoniczne ze skorelowanymi współczynnikami

 • 21 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach spiralnych typu Sakaguchi’ego (cd.)

 • 14 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach spiralnych typu Sakaguchi’ego

 • 21 luty 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Czy zero nienawidzi innych liczb?

 • 17 stycznia  2018(środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Zero w matematyce

 •  10 stycznia  2018(środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Paradoksy i sofizmaty w matematyce 

 • 20 grudnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Referat : Wypukłość i gwiaździstość  funkcji harmonicznych

 • 3 grudnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Referat : Klasy funkcji harmonicznych powiązane z funkcjami Janowskiego

 • 6 grudnia 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Joanna Kowalczyk,  Referat : Wyznacznik Hankela w klasach funkcji prawie wypukłych

 • 29 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Joanna Kowalczyk,  Referat : Wyznacznik Hankela w klasach funkcji prawie wypukłych

 • 15 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka  Wykład pt. „Klasy funkcji Bavrinowskich holomorficznych funkcji wielu zmiennych zespolonych” (cd.)

 • 8 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych (cd)

 • 25 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych (cd)

 • 18 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych

 • 11 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,   Wykład pt. Punkty ekstremalne w klasacxh funkcji harmonicznych (cd.)

 • 4 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,   Wykład pt. Punkty ekstremalne w klasacxh funkcji harmonicznych

 • 7 czerwca  2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka, Extremal problems of some family of holomorphic functions of several complex variables (cd).

 • 31 maja  2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka, Extremal problems of some family of holomorphic functions of several complex variables

 •  24 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Renata Jurasińska, Wykład pt. Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie (cd).

 •  17 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Renata Jurasińska, Wykład pt. Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie.

 • 10 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR, Wykład pt. Koebe functions.

 • 26 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions, (cont.)

 • 19 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions.

 • 5 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 156  (B2):
  Prof. Iurii Zelinskyi, National Academy of Sciences of Ukraine,
  Wykład pt. Generalized convexity and shadow problem.

 • 29 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions.

 • 22 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR,  Wykład pt. Funkcje harmoniczne wypukłe, kont. (Harmonic convex mappings, cont.)

 • 15 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR,  Wykład pt. Funkcje harmoniczne wypukłe (Harmonic convex mappings) .

 • 7 marca 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka,  Własności Bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych - c.d.

 • 22 lutego 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka,  Własności Bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych

 • 12 stycznia  2017, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Uogólnienia funkcji analitycznych

 • 15 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR, O problemie Nunokawy

 • 8 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  Viktoriia Brydun, Uniwersytet Lwowski,  On extension of monomorphic functor  with finite supports

 • 7 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 176  (B2):
  Olena Hryniv, Uniwersytet Lwowski, Free and universal objects in the cathegory of Clifford topological inverse semigroups

 • 24 listopada 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, O problemie Biernackiego

 • 17 marca 2016 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, O problemie  Fekete-Szegö

 • 5 lutego 2015 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Piotr Liczberski, prof. PŁ, O problemach typu Bawrina dla funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych I,  

 • 5 lutego 2015 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
   mgr Renata Długosz, Politechnika Łódzka, O problemach typu Bawrina dla funkcji holomorficznych
  wielu zmiennych zespolonych II,

 • 20 listopada   2014, godz. 12.15, sala 266 (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

(powrót do początku)

Copyright © 2014;  J.Dziok & UR