Seminaria 
********************************************

Zapraszamy na seminarium  „Seminar in Geometric Analysis” . Poniżej zamieszczamy zaproszenie organizatorów i linki do sesji dla uczestników online.    
 Invitation to the seminar:

We would like to invite you to the first meeting of the geometric analysis seminar. Our aim is to gather together researcher in the area of widely understood geometric analysis working in Poland and to create a forum where we could exchange ideas and also to attract young researchers. We hope to meet once-twice per semester. The meeting of the seminar will take place on Thursday 9th of May at 11.00 in room 6 at IM PAN and online (the link will be sent closer to the meeting).

Schedule of the seminar.

11.15-12.00: Ewa Ciechanowicz (USz) ,,Teoria wzrostu funkcji meromorficznych i zastosowania''.
12.15-13.00: Sławomir Dinew (UJ)  ,,Funkcje plurisubharmoniczne i ich osobliwości".
13.00-14.15: lunch break.
14.15-15:00: Sławomir Kolasiński (UW) ,, ,Geometria warunku AC (Atomic Condition)".

With best regards
Tomasz Adamowicz and Sławomir Dinew


Below please find the links to the seminar tomorrow. The first link is for talks 11:15-13.00, the second for the talk 14.15-15.00.

Temat: Seminarium z GA I
Czas: 9 maj 2024 11:00 AM Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://zoom.us/j/99153190928?pwd=R2ZRWVl4RFdWalhZcXcyVGNjSmxjZz09

Identyfikator spotkania: 991 5319 0928
Kod dostępu: 443743

Temat: Seminarium z GA II
Czas: 9 maj 2024 02:00 PM Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://zoom.us/j/95775497436?pwd=NGJEWTRtWXBvall0Q2QzN2ZDMmNiUT09

Identyfikator spotkania: 957 7549 7436
Kod dostępu: 690210
*******************************************************************

Seminaria archiwalne:
 • 25 kwietnia 2024 roku o godz. 9.30, sala 266 B2
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR, "O pewnym warunku na p-listność funkcji zespolonej " 

 • 21 marca 2024 roku, godz. 9.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica) ,
  dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR, "Analiza spektralna zaburzeń rzędu jeden operatorów samosprzężonych " 

 • 16 listopada 2024 roku, godz. 9.30, sala 266 B2
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, "Funkcje o ograniczonej rotacji brzegowej"  cd.

 • 29 czerwca 2023 roku, godz. 12.00-14.00 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  dr Agnieszka Wiśniowska-Wajnryb, Politechnika Rzeszowska, - „Wybrane własności funkcji jednostajnie gwiaździstych” .

 • 17 maja 2023 roku, godz. 16.00-17.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  dr Renata Długosz, „Uogólnienie problemu Fekete-Szegő na funkcje i odwzorowania w Cn "

 • 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, sala 266 B2
  dr Edyta Trybucka, "Wybrane własności topologiczne rodzin bavrinowskich " 

 • 16 marca 2023 roku, godz. 12.00-13.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  dr Olga Rovenska, "Extremal problems for linear methods of summation of Fourier series"

 • 6 marca 2023 roku, godz. 12.00, sala 266 B2
  prof.dr hab. Ołeh Łopuszański, "HS-Analityczność w przestrzeniach Gaussa-Hilberta"

 • 8 grudnia 2022 roku, godz. 12.00-13.30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica),
  mgr. inż. Anna Futa, Politechnika Lubelska, „Nierówności typu Schwarza dla odwzorowań harmonicznych koła jednostkowego unormowanych na brzegu"

 • 10 listopada 2022 roku, godz. 12.00-13.30
  dr Anna Szpila , "Ocena efektów uczenia się po pierwszym semestrze studiów na kierunku matematyka
  prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w latach 2019 – 2022. Porównanie. "

 • 27 października 2022 roku, godz. 12.00-13.30
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, "Funkcje o ograniczonej rotacji brzegowej"

 • 13 października 2022 roku o godz. 12.00.
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, "Pochodna Schwarza"

 • 2 czerwca 2022 roku o godz. 13.30-15.00 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  mgr Maciej Parol, KUL „Przedłużenia holomorficzne iloczynu Hadamarda funkcji holomorficznych ”

 • 19 maja 2022 roku o godz. 13.30
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR, O współczynnikach pewnych p-listnych funkcji gwiaździstych

 • 21 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00
  prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, Oszacowania najlepszych przybliżeń na interpolacyjnych przestrzeniach Besova

 • 24marca 2022 roku, godz. 14.00
  dr Anna Szpila , "O nauczaniu matematyki na kierunkach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych
  w kontekście przygotowania matematycznego absolwentów szkół ponadpodstawowych"

 • 10 marca 2022 (czwartek), godz. 14.00
  dr Edyta Trybucka, Problem dziedziczenia majoryzacji modułowej przez operator Temljakova w wybranych rodzinach Bavrina

 • 2 września 2021 roku o godz. 12.00 w sali w sali 250 (B2)
  dr inż. Renata Długosz (Politechnika Łódzka), Some results of Fekete-Szego type for Bavrin's families of holomorphic functions in Cⁿ

 • 10 czerwca 2021 roku (czwartek), godz. 12:00 -- 14:30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  dr hab. Paweł Zaprawa, prof. PL, Wykład: Nierówności współczynnikowe dla funkcji schwarzowskich

 • 9 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach analitycznych ograniczonych w kole jednostkowym

 • 29 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR Wykład: Problemy otwarte w teorii funkcji harmonicznych

 • 25 marca 2021 roku (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30 (Seminarium Międzyuczelniane Congressio-Mathematica), 
  prof. dr hab. Ołech Łopuszański Wykład: Przestrzenie funkcji analitycznych nieskończenie wielu zmiennych zespolonych

 • 11 marca 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30,
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Klasy funkcji harmonicznych definiowane przez splot i podporzadkowanie  (cd.)

 • 25 lutego 2021 (czwartek), godz. 12:00 -- 13:30, 
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Klasy funkcji harmonicznych definiowane przez splot i podporzadkowanie 

 • 28 lutego 2019, III Mini Workshop z Funkcji Analitycznych

 • 30 majaa 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Zbiory dualne w przestrzeni funkcji harmonicznych

 • 16 maja 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład:  O warunkach na gwiaździstość funkcji wielolistnych

 • 11 kwietnia 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Funkcje harmoniczne ze skorelowanymi współczynnikami (cd.)

 • 28 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR Wykład: Funkcje harmoniczne ze skorelowanymi współczynnikami

 • 21 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach spiralnych typu Sakaguchi’ego (cd.)

 • 14 marca 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR Wykład: O funkcjach spiralnych typu Sakaguchi’ego

 • 21 luty 2018 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Czy zero nienawidzi innych liczb?

 • 17 stycznia  2018(środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Zero w matematyce

 •  10 stycznia  2018(środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Referat : Paradoksy i sofizmaty w matematyce 

 • 20 grudnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Referat : Wypukłość i gwiaździstość  funkcji harmonicznych

 • 3 grudnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 250(B2)
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Referat : Klasy funkcji harmonicznych powiązane z funkcjami Janowskiego

 • 6 grudnia 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Joanna Kowalczyk,  Referat : Wyznacznik Hankela w klasach funkcji prawie wypukłych

 • 29 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Joanna Kowalczyk,  Referat : Wyznacznik Hankela w klasach funkcji prawie wypukłych

 • 15 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka  Wykład pt. „Klasy funkcji Bavrinowskich holomorficznych funkcji wielu zmiennych zespolonych” (cd.)

 • 8 listopada 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych (cd)

 • 25 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych (cd)

 • 18 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,   Wykład pt. Warunki wystarczające na jednolistność  funkcji analitycznych

 • 11 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,   Wykład pt. Punkty ekstremalne w klasacxh funkcji harmonicznych (cd.)

 • 4 października 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,   Wykład pt. Punkty ekstremalne w klasacxh funkcji harmonicznych

 • 7 czerwca  2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka, Extremal problems of some family of holomorphic functions of several complex variables (cd).

 • 31 maja  2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka, Extremal problems of some family of holomorphic functions of several complex variables

 •  24 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Renata Jurasińska, Wykład pt. Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie (cd).

 •  17 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Renata Jurasińska, Wykład pt. Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie.

 • 10 maja 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR, Wykład pt. Koebe functions.

 • 26 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions, (cont.)

 • 19 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions.

 • 5 kwietnia 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 156  (B2):
  Prof. Iurii Zelinskyi, National Academy of Sciences of Ukraine,
  Wykład pt. Generalized convexity and shadow problem.

 • 29 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  Sahsene Altinkaya, Turkey,  Wykład pt. Faber Polynomials coefficients estimates for bi-univalent functions.

 • 22 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR,  Wykład pt. Funkcje harmoniczne wypukłe, kont. (Harmonic convex mappings, cont.)

 • 15 marca 2017 (środa), godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr hab.  Stanisława Kanas, prof. UR,  Wykład pt. Funkcje harmoniczne wypukłe (Harmonic convex mappings) .

 • 7 marca 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka,  Własności Bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych - c.d.

 • 22 lutego 2017 (środa),  godz. 11:30 -- 13:00, sala 266  (B2):
  dr Edyta Trybucka,  Własności Bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych

 • 12 stycznia  2017, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Uogólnienia funkcji analitycznych

 • 15 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Janusz Sokół, prof. UR, O problemie Nunokawy

 • 8 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  Viktoriia Brydun, Uniwersytet Lwowski,  On extension of monomorphic functor  with finite supports

 • 7 grudnia 2016, godz. 12.15, sala 176  (B2):
  Olena Hryniv, Uniwersytet Lwowski, Free and universal objects in the cathegory of Clifford topological inverse semigroups

 • 24 listopada 2016, godz. 12.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, O problemie Biernackiego

 • 17 marca 2016 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, O problemie  Fekete-Szegö

 • 5 lutego 2015 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
  dr hab. Piotr Liczberski, prof. PŁ, O problemach typu Bawrina dla funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych I,  

 • 5 lutego 2015 roku o godz. 10.15, sala 156  (B2):
   mgr Renata Długosz, Politechnika Łódzka, O problemach typu Bawrina dla funkcji holomorficznych
  wielu zmiennych zespolonych II,

 • 20 listopada   2014, godz. 12.15, sala 266 (B2):
  dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

(powrót do początku)

Copyright © 2014;  J.Dziok & UR