VI Międzynarodowa Konferencja

Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Wpłatę należy dokonać do 15.11.2020.

Opłata za publikację w monografii wieloautorskiej ,,Current Research in Mathematical and Computer Sciences III" wynosi 700 zł.

Wpłatę należy dokonać do 15.11.2020.

Bank: Citibank Handlowy
Numer konta: 15 1030 1986 2700 0000 2388 0008

Adres właściciela konta:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

w tytule: imię i nazwisko uczestnika


***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & UR & UWM