VI Międzynarodowa Konferencja

Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations (Lista B MNiSW - 14 pkt.). -->

Planowane jest wydanie monografii wieloautorskiej z zakresu tematyki konferencji, w języku angielskim
pt.: ,,Current Research in Mathematical and Computer Sciences III” w Wydawnictwie UWM w Olsztynie.
Artykuły do monografii mogą zawierać zarówno oryginalne jak i przeglądowe wyniki.

Koszt publikacji w monografii wynosi 700 zł.

Artykuły (plik źródłowy oraz .pdf) należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl w terminie do 30.04.2021r. Warunkiem umieszczenia artykułu w monografii jest dokonanie rejestracji, opłaty konferencyjnej oraz opłaty za artykuł nie później niż do 15.11.2020.***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & UR & UWM