VI Międzynarodowa Konferencja

Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”

VI Konferencja Międzynarodowa ,,Congressio-Mathematica” odbędzie się w trybie zdalnym na platformie G Suite w dniach 21-22 oraz 28-29 listopada 2020 roku. Wymagane jest posiadanie i podanie organizatorom konta Google (adres gmail).


WSKAZÓWKI DLA PRELEGENTÓW: DOWNLOAD
WSKAZÓWKI DLA PRZEWODNICZĄCYCH: DOWNLOAD
LINKI DO KONFERENCJI: DOWNLOAD
Zakres konferencji

W ramach konferencji planowane są sekcje tematyczne: analiza zespolona, analiza funkcjonalna, informatyka, dydaktyka matematyki, historia matematyki i inne.


Organizatorzy pozostają otwarci na propozycje uczestników utworzenia innych sekcji.


Informacje organizacyjne

Na konferencji przewidziane są wykłady plenarne.
W sekcjach tematycznych będzie możliwość wygłoszenia wykładu (40 min.) lub referatu (25 min.). Wystąpienia mogą być prezentowane w dowolnym języku.

Do 15 listopada 2020 roku prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz ze streszczeniami  referatów bądź posterów w wybranym przez siebie języku.

Streszczenia (plik źródłowy i plik .pdf) należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl

Postery w postaci pliku .pdf prosimy przesłać na adres piotr.jastrzebski@uwm.edu.pl

***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & UR & UWM